213 0373808

Αρχική Εταιρεία Ιστορικό

ΑρχικήΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ENVI

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ENVI

Αποτελεί την ιδανική λύση επεξεργασίας λυμάτων οικίας, υποκαθιστά τον βόθρο, συνδέεται εύκολα στην υπάρχουσα εγκατάσταση αποχέτευσης, εξοικονομεί μόνιμα τα κόστος εκκένωσης του βόθρου και σας παρέχει δωρέαν καθαρό νερό, καταλληλο για την άρδευση του κήπου σας. Ενδείκνυται για κατοικίες που φιλοξενούν δύο έως πέντε (2 – 5) άτομα.

Ιδιότητες :

Το σύστημα ENVI είναι ένα αερόβιο σύστημα βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων συνεχούς λειτουργίας, σε αντίθεση με τα συστήματα διαλείποντος έργου (διακοπτόμενης λειτουργίας, τύπου SBR). Αποτελεί μία ολοκληρωμένη μονάδα δευτεροβάθμιας βιολογικής επεξεργασίας τύπου δραστικής λάσπης (ενεργού ιλύος), με παρατεταμένο αερισμό και καλύπτεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα).

Τρόπος εγκατάστασης :

Η δεξαμενή του συστήματος ENVI εγκαθίσταται εντός του εδάφους σε σκάμμα ή εδράζεται επί αυτού. Στη δεξαμενή συνδέονται οι υδραυλικές σωληνώσεις και γεμίζεται με νερό. Ελέγχονται οι συνδέσεις για τυχόν διαρροές. Γίνεται η ηλεκτρολογική σύνδεση της αντλίας αέρα, των υποβρύχιων αντλιών και των ηλεκτρικών πινάκων, Δοκιμάζεται η σωστή λειτουργία του συστήματος. Οι ανθρωποθυρίδες ελέγχου & εκκένωσης των δεξαμενών πρέπει να είναι ορατές και να εξασφαλίζεται η ομαλή πρόσβαση σε αυτές.

Πεδία εφαρμογής : 

Το ENVI ενδείκνυται για κατοικίες που φιλοξενούν δύο έως πέντε (2 – 5) άτομα. Με την εγκατάστασή του λύνεται το πρόβλημα των διαρκών εκκενώσεων του βόθρου. Παράλληλα, το επεξεργασμένο νερό μετά το ΄τέλος της διεργασίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πότισμα με τη χρήση extra φίλτρου.

Λειτουργία : 

Η λειτουργία του συστήματος ENVI είναι αυτόματη και συνεχής, χωρίς κάποια παρέμβαση από το χρήστη. Η παρέμβαση του χρήστη έγκειται αποκλειστικά και μόνο στην προσθήκη της ταμπλέτας χλωρίου στον αυτόματο χλωριωτή.

Αναμενόμενη απόδοση : 

Το σύστημα ENVI λειτουργεί αυτοματοποιημένα και δεν χρειάζεται από το χρήστη οποιαδήποτε διαδικασία. Εντούτοις περιοδικά θα πρέπει να ελέγχεται, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη με σοβαρό κόστος επισκευής. Τα επεξεργασμένα απόβλητα απαλλαγμένα από το ρυπαντικό φορτίο οδηγούνται προς απόρριψη στο περιβάλλον καλύπτοντας τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας που είναι σε εναρμόνιση με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 91/271/CEE και 91/676/CEE.

                                        Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: Διάμετρος: 1,30 μέτρα / Ύψος: 1,60 μέτρα
Όγκος σκάμματος: 2,12 m3 + 0,5 m (περιμετρικά της δεξαμενής)
Εγκατεστημένη ισχύς: Μαζί με alarm : 45 watt / Χωρίς alarm : 41 watt
Ηλεκτρικές απαιτήσεις: 41 watt x 24 ώρες = 0,984 kwh
Λοιπός εξοπλισμός: 1 φυσητήρα για αερισμό & 1 διάτρητη σωλήνα 10 m για την υπέργεια άρδευση
Διάρκεια εγκατάστασης: 30min, εάν είναι έτοιμο το σκάμα
Μέγιστη παροχή:

5 άτομα Χ 150 λίτρα / άτομο / ημέρα* = 750 λίτρα / ημέρα

 

Τα μέρη του συστήματος
Μονάδα βιολογικού καθαρισμού
Η μονάδα βιολογικού καθαρισμού ENVI περιλαμβάνει :
Κεντρική δεξαμενή
Δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης
Δεξαμενή αερισμού/οξείδωσης/καθίζησης κωνικής μορφής
Φυσητηρας πλευρικού καναλιού
Διαλύτες αέρα
Σωληνώσεις και υδραυλικά εξαρτήματα
Κεντρικός ηλεκτρολογικός πίνακας

 

Εγγύηση συστήματος :

Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 2 χρόνων για το φυσητήρα και 10 χρόνων έναντι διάβρωσης για τις δεξαμενές πολυαιθυλενίου.

Οδηγίες λειτουργίας :

Το σύστημα ENVI λειτουργεί αυτόματα και συνεχώς. Η διαδικασία συντήρησης από το χρήστη του συστήματος περιλαμβάνει τη διατήρηση καθαρών από τη σκόνη και φερτές ύλες των διόδων του αέρα προς το φυσητήρα και την αντικατάσταση, όποτε απαιτείται, της ταμπλέτας χωρίου. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να παρακολουθεί την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος, τις ουσίες που πέφτουν στην αποχέτευση και την περιοδική εκκένωση των δεξαμενών σύμφωνα με τις υποδείξεις που έχουν δοθεί από το τεχνικό τμήμα.

Περιοδικοί έλεγχοι & συντήρηση :

Απαιτείται από το χρήστη ο περιοδικός έλεγχος του συστήματος ώστε να αποφευχθούν βλάβες με πιθανά υψηλό κόστος επισκευής. Απαιτείται άδειασμα των 2/3 της δεξαμενής πρωτοβάθμιας καθίζησης και ετήσιος καθαρισμός της. Απαιτείται ετήσια αντικατάσταση των διαφραγματικών μεμβρανών του φυσητήρα. Παρέχεται η δυνατότητα Ετήσιου Συμβολαίου Συντήρησης της Μονάδας κατόπιν συνεννόησης. Το συμβόλαιο εξασφαλίζει τον ενδελεχή έλεγχο λειτουργίας όλων των μερών του συστήματος, καθώς και της απόδοσής του μέσω δύο τεχνικών επισκέψεων ανά έτος.

Ποιότητα επεξεργασμένου νερού : 

Το σύστημα επεξεργάζεται καθημερινά (με 5 άτομα) 750 λίτρα/ημέρα και η εκροή του έχει τα εξής ποιοτικά στοιχεία: Οργανικό ρυπαντικό φορτίο: BOD5 <25 mgO2/lt Αιωρούμενα στερεά: (TSS) <35 mg/lt Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο: (COD) <125 mg/lt Λίπη & Έλαια: Απουσία pH: 6-8 Η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας που είναι σε εναρμόνιση με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 91/271/CEE και 91/676/CEE. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το επεξεργασμένο νερό για πότισμα απαιτείται ένα επιπλέον σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με κατάλληλο φίλτρο.

Προαιρετικός εξοπλισμός :

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.

Διαθέσιμο ενσωματωμένο πλαίσιο ελέγχου για τη λειτουργία του συστήματος. Το πάνελ αυτό ελέγχει τη λειτουργία του παρακάτω εξοπλισμού: Αντλία Αέρα (blower) Αντλία δεξαμενής επεξεργασμένου νερού Υπερχείλιση δεξαμενής με πλωτηροδιακόπτη

Λιποσυλλέκτης :

Κατάλληλα διαμορφωμένη δεξαμενή διαχωρισμού λίπους, λαδιών και λίγδας. Σε αυτή θα οδηγούνται τα λύματα από την κουζίνα. Στη δεξαμενή εξασφαλίζεται ο διαχωρισμός των ελαφρύτερων του νερού ουσιών, λίπη & λάδια καθώς και των βαρύτερων στερεών (υπολ. τροφών) τα οποία καθιζάνουν στον πυθμένα.

 

Γιατί να προτιμήσω το σύστημα ENVI;

 

Συχνές ερωτήσεις :

Ερώτηση 1: Υπάρχει πρόβλημα εάν το σύστημα εγκατασταθεί σε εξοχική κατοικία όπου θα γίνεται περιοδική χρήση του ;

Απάντηση 1: Το παρόν σύστημα αποτελεί σύστημα συνεχούς ροής, που σημαίνει πως εάν λειτουργήσει για 3-5 μήνες και μετά κάνει παύση, πρέπει να αδειάσει η δεξαμενή και να επανεκκινήσει την επόμενη φορά. Υπάρχουν όμως παρεμφερή συστήματα, που μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτές τις ανάγκες.

Ερώτηση 2: Υπάρχουν προσθετα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος, (π.χ. βακτήρια, χημικά, φίλτρα κ.α);

Απάντηση 2: Απαιτούνται βακτήρια εκκίνησης όταν ξεκινά να λειτουργεί το σύστημα, και έπειτα δεν χρειάζεται κάποιο άλλο αναλώσιμο. Μόνο σε περίπτωση κακής χρήσης όπου θα παρουσιαστεί πρόβλημα, θα χρειαστούν κάποια αναλώσιμα προκειμένου να επανέλθει στη πρότερη κατάσταση.

Ερώτηση 3: Ποιο είναι το κόστος συντήρησης;

Απάντηση 3: Η συντήρηση κοστολογείται με δύο επισκέψεις ετησίως (μια για σέρβις και αλλαγή μεμβράνης του φυσητήρα (εάν υάρχει ανάγκη), και μία για την επίβλεψη της καλής λειτουργίας του συστήματος. Επίσης, υπάρχει το άδειασμα της δεξαμενής μια φορά ετησίως, όπως αναφέρεται παραπάνω. Ερώτηση 4: Υπάρχουν μεγαλύτερα συστήματα από αυτά: Απάντηση 2: Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα συστήματα, όλων των μεγεθών. Επικοινωνήστε γραπτώς ή καλέστε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ώστε από κοινού με τον τεχνικό εκπρόσωπό μας, να οριοθετήσετε την πρόταση και το σύστημα που ενδείκνυται για τις προδιαγραφές της δικής σας οικίας.